christelijk leven
Over christen zijn in het dagelijks leven
Welkom!
Hoi, ik ben Annemieke, getrouwd met de liefste man van de wereld :) en moeder van 4 lieve, leuke en levendige kinderen. Graag deel ik met jullie waardevolle artikelen en bijbelteksten die mij helpen om in het dagelijks leven een bewust christen te zijn.
 
Links
Laatste artikelen

Tell me why we should nog be extremely happy!
We've a living hope that we by faith can see.

~ from: Ways of the Lord
 
Heb je ook genoeg van al die ups en downs, afhankelijk van wat er met je gebeurt? Weet je wel dat je door je manier van reageren op wat je overkomt zelf je geluk kunt bepalen?
 
Lees hier meer over: Onze manier van reageren
 

Bron afbeelding: Christelijke wallpapers
Lees meer...

Onzekerheid. Dit woord komt bij me op als ik aan de wereld denk waarin we leven, met name als ik denk aan de economie.

Elke dag maken krantenkoppen melding van de beursschommelingen en van de krappe banenmarkt. Een oorzaak van stress en bezorgdheid, vooral voor jongeren die werk zoeken.

Een vriendin van mij heeft het net meegemaakt om werkzoekend te zijn, en ik besluit haar te vragen hoe zij dat beleefd heeft.
 
Lees meer...

Stel dat elk mens een kaars is. Dan zal toch mijn licht sterker worden als ik de andere uitblaas?

Nee. We hebben allemaal wel gezien en ervaren dat, hoe meer kaarsen je brandt, des te lichter het wordt. Maar evengoed leven we vaak niet zo. We nemen het niet in ons op. We zijn er niet op bedacht dat mensen automatisch blazen op anderen om zichzelf staande te houden.

Mensenrechten zijn internationaal – dat gaat dwars door culturen en landsgrenzen, en zijn een bewijs dat mensen weten dat het goed en juist is om elkaar te respecteren. Niemand mag gediscrimineerd worden op grond van ras, cultuur, seksuele geaardheid, geslacht, enz. Daar zijn we het over eens.

Maar discriminatie is niet verdwenen. Lees verder: mijn discriminerende "ik"

Lees meer...

”Het huwelijk zij in ere bij allen”, staat er in Hebr. 13:4. Wij zijn blij dat we dat kunnen zeggen in deze tijd, waar goddeloze en wetteloze krachten bezig zijn om de fundamenten van onze samenleving - namelijk het huwelijk en het gezin - kapot te maken.

Ja, het is onze plicht en eer om dat te verkondigen en om betrouwbare voorbeelden te zijn van een gezinsleven naar Gods wil.

“En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Hand. 1:8. Dat is de roeping en de taak van een echte discipel van Jezus, ook vandaag de dag nog. En dan zouden we hetzelfde moeten zeggen als de profeet Jesaja zei: “Hier ben ik, zend mij.” Maar dan moeten we niet vergeten dat het in de eerste plaats Jeruzalem was waar ze zouden getuigen; daar moesten ze beginnen. Het kan erg verleidelijk klinken om iets voor God te doen “aan het uiterste der aarde”.

Maar wat wil je aan het uiterste der aarde doen als je niet in je eigen thuis kunt getuigen?
 
Lees meer...   (2 reacties)
Er bestaat een wereld die onzichtbaar is voor onze ogen, een wereld die ons waarnemingsvermogen te boven gaat. Maar deze wereld is onvergankelijk en daarom veel reëler dan de zichtbare!
 
De Schrift spreekt over de eeuwigheid, en over de eerste en de tweede dood. Met de eerste dood wordt de lichamelijke dood bedoeld, het overgaan uit deze zichtbare wereld naar de voor onze zintuigen onzichtbare wereld. Sterven is als het uitdoven van een nachtlampje in de morgenschemering! Met de aanbrekende dag treed je een veel grotere dimensie binnen dan het beperkte licht van een nachtlampje.

Lees verder: De eerste en de tweede dood en het eeuwige leven
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl